U POU ‘‘Ante Babić’’ Umag krenulo je postupno uvođenje metode poučavanja pod nazivom Obrnuta učionica / Flipped Classroom

U novim uvjetima znanje stečeno kroz dosadašnje projekte Erasmus+ bilo je dragocjeno, a projekt BE.CO.ME., kojeg Učilište Umag trenutno provodi, poslužio je kao dobra „priprema“ za neočekivanu „COVID situaciju“.

Ipak, u vremenu nastanka projekta BE.CO.ME., uvođenje nove metode poučavanja pod nazivom Obrnuta učionica/Flipped classroom  te korištenje digitalnih resursa i online komunikacijskih platformi, imalo je za cilj podizanje kvalitete nastave i motivacije odraslih polaznika za učenje, jer Obrnuta učionica/ Flipped classroom, jedan je od od najsuvremenijih pristupa u obrazovanju. Glavna karakteristika ove metode je da se obrada novog gradiva ne odvija u učionici, nego kod kuće, a nastavni sat se koristi za uvježbavanje, diskutiranje, istraživanje i primjenu stečenog znanja. Pristup koji „iskače“ iz tradicionalnih okvira nastave, primjenjuje se u sklopu kombinirane (hibridne) nastave i online nastave primjenom informacijsko-komunikacijskih tehnologija.

U sklopu mobilnosti Erasmus+ u provedbi projekta BE.CO.ME., dvije djelatnice Učilišta Umag pohađale su strukturirani trening u Barceloni u kolovozu 2019. godine, nakon čega su održale dvije diseminacijske radionice: jednu za  nastavnike – vanjske suradnike Učilišta Umag, a jednu za predstavnike istarskih učilišta: POU Poreč, POU Grada Rovinja – Rovigno, POU Vodnjan – Dignano, POU Labin i Diopter- otvoreno učilišta Pula. Voditeljice radionica Erika Blašković i Antonela Frank Medica nastojale su prenijeti kolegama dio svojih znanja i kompetencija iz područja upravljanja razredom i organizacijom nastave, stečenih u okviru realizirane mobilnosti.

Učilište Umag je krajem veljače 2020. godine eksperimentalno uvelo metodu obrnute učionice u 2 modula obrazovnog programa osposobljavanja za poslove barmena, na što su reakcije polaznika bile izuzetno pozitivne.

Prema ciljevima projekta, metoda izvođenja nastave flipped classroom uvrstit će se u Kurikulum Učilišta Umag eksperimentalno tijekom naredne dvije godine od završetka projekta, na način da će se u tri obrazovna programa 2 predmeta/modula/teme/cjeline, ovisno o vrsti programa, izvoditi putem ove metode. Dugoročno, Učilište Umag planira da se u svim obrazovnim programima jedan predmet/modul/cjelina izvodi putem obrnute učionice.

Uvođenjem novih metoda poučavanja, uvijek imajući na umu učinkovitost ICT-a, Učilište Umag nastoji pratiti najnovije trendove u obrazovanju odraslih te povećava kvalitetu obrazovnih usluga stavljajući u središte učenja – polaznika.

Projekt BE.CO.ME provodi se i financira u sklopu Erasmus+ programa, komponente KA1 – mobilnost osoblja u obrazovanju odraslih. Trajanje projekta je 12 mjeseci, a završava 31. svibnja 2020. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.394,00 EUR.

Scroll to Top